De structuur van En Bord de Soignes

Organisatiestructuur

En Bord de Soignes bestaat uit een hoofdzetel en drie lokale antennes, met name in de gemeenten Oudergem, Watermaal-Bosvoorde en Sint-Pieters-Woluwe.

Zoals te zien in onze organisatiestructuur zijn de medewerkers actief binnen drie specifieke departementen: de Technische dienst, de dienst Huurders en de Sociale / HR- / Financiële / Logistieke dienst.

départements, Technique, Locatif et Social/RH/Finance/Logistique.

RAAD VAN BESTUUR

Vincianne Lerate

Président

Antoine BERTRAND

Vice-voorzitter

Schepen van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, bevoegd voor Energie, Openbare gebouwen, Gemeente-eigendommen, Jeugd en Economisch leven (handel, middenklasse en zelfstandigen)

Daniel SOUMILLION

Bestuurslid treedt op als vice-voorzitter

Georges dallemagne

Bestuurslid

Federaal afgevaardigde

Carine Kolchory

Bestuurslid

Schepen van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, bevoegd voor Gezin, Derde leeftijd, Sociale zaken, Gezondheid, Personen met een handicap, Pensioenen, Gelijke kansen en Huisvesting met inbegrip van het sociaal verhuurkantoor

Blanche de Pierpont

Bestuurslid

Christine BOGAERT

Bestuurslid

André DECOURRIERE

Bestuurslid

Cécile DE GRAND RY

Bestuurslid

Juliette DE LE VINGNE

Bestuurslid

Pierre-Yves HERZL

Bestuurslid

Jean-François Noël

Bestuurslid

Marc VANDAME

Bestuurslid

Emmanuel VAN RILLAER

Bestuurslid

Vanessa RIGODANZO

Bestuurslid met adviserende stem

Etienne DUJARDIN

Bestuurslid met adviserende stem

Jeffrey VANDERDONCK

Sociaal afgevaardigde

Onze missie

Meer

Ons handvest

Meer

Ons vastgoed

Meer