Huurder worden

Bent u op zoek naar een sociale woning, een woning voor bescheiden inkomens of een woning voor middeninkomens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Dan kan En Bord de Soignes u daarbij helpen!

Om een aanvraag in te dienen voor een sociale woning of een bescheiden of middeninkomens-woning (als kandidaat-huurder), dient u een exemplaar van het aanvraagformulier van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) in te vullen.

U kunt in het aanvraagformulier aangeven in welke gemeente(n) u graag zou wonen. Eén formulier volstaat, ongeacht of u één of meerdere gemeenten kiest.

Eenmaal het formulier correct is ingevuld, kunt u het samen met de gevraagde documenten indienen bij een OVM naar keuze. Deze OVM wordt dan uw aanspreekpunt en zal uw dossier verder behandelen.

Indien u kiest voor En Bord de Soignes, engageren wij ons om u doorheen het hele proces te begeleiden.

De wachttijd voor een woning hangt af van verschillende factoren, zoals uw persoonlijke situatie, de grootte van uw aangevraagde woning, het aantal gekozen gemeenten enz. We kunnen bijgevolg geen algemene richttermijn geven. De wachttijd verschilt van geval tot geval.