Handvest

Het handvest van En Bord de Soignes

  • Het neutraliteitsprincipe respecteren

  • Een attent onthaal bieden voor (kandidaat-)huurders

  • De huurlasten voor huurders beperken, door doordachte keuzes te maken op het vlak van onderhoud, renovatie en investering

  • Dialoog met de huurders aanmoedigen

  • Waken over een harmonieuze stedelijke ontwikkeling

Onze missie

Meer

Onze structuur

Meer

Ons vastgoed

Meer