De opdracht van En Bord de Soignes

De opdracht van En Bord de Soignes

De voornaamste opdracht van En Bord de Soignes bestaat erin toe te zien op het dagelijks beheer van de vastgoedportefeuille met sociale woningen in Oudergem, Watermaal-Bosvoorde en Sint-Pieters-Woluwe. Die vastgoedportefeuille is goed voor bijna 1900 woningen.

En Bord de Soignes waakt bijvoorbeeld over de naleving van de regels inzake de toewijzing van woningen, de berekening van de huurprijzen, het onderhoud en de renovatie van de woningen.

Onze opdracht is vastgelegd in de Brusselse Huisvestingscode en een aantal regeringsbesluiten.

Onze voornaamste opdrachten staan beschreven in artikel 67 van de Brusselse Huisvestingscode:

  • personen die beantwoorden aan de toegangsvoorwaarden tot de sociale huisvesting een woning verschaffen, bestemd als hoofdverblijfplaats […].
  • onroerende goederen aankopen, verbouwen, saneren, renoveren of onderhouden om ze te verhuren aan personen die beantwoorden aan de toegangsvoorwaarden tot de sociale huisvesting, waarbij [we] er inzonderheid op toe dienen te zien dat de gemeenschappelijke ruimten en de onmiddellijke omgeving van de sociale woningen worden ingericht en aangelegd met een beter welzijn van de huurders voor ogen, meer bepaald via architecturale vernieuwingen van culturele aard.
  • bevorderen dat rekening wordt gehouden met de sociale moeilijkheden waarmee de huurders kampen, inzonderheid via partnerschap, en een huurbeheer voeren dat rekening houdt met de behoeften van de huurders.
  • jaarlijks een werkings- en activiteitenverslag opstellen dat bij de BGHM wordt ingediend.
  • [Ons] openbaar beheersrecht uitoefenen.
  • het ontwikkelen van een grondstrategie […].

Andere, bijkomende opdrachten kunnen ons worden toevertrouwd in het kader van het beheersplan of, bij gebrek daaraan, het reglement, opgesteld door de BGHM.

Onze structuur

Meer

Ons handvest

Meer

Ons vastgoed

Meer