Kandidaten voor de verkiezingen 2022 van de ARHUU

KandidatenVerwijzing naar erkende vereniging of huisvestingssite
Mijnheer BOUAZZA Zakaria 
Mevrouw  DANDOY DanielleHuurdersbond
Mijnheer  GARRIDO GustavoHuurdersbond
Mevrouw GIERASIMIUK Anna 
Mijnheer NSEKU MUKULUMPE Justin 
Mevrouw THOMAS JEUNIAUX Renée 
Mijnheer SURRA SPADEA JoséHuurdersbond

Artikel 11. Uiterlijk één maand vóór de verkiezingsdag wordt de tekst van de oproeping zoals bedoeld in artikel 10 uitgehangen op de zetel van de OVM en in elke vestigingsplaats. De plaats van aanplakking moet voor het publiek toegankelijk zijn. De tekst blijft aangeplakt tot de dag van de verkiezing.

1150 https://www.enborddesoignes.be/wp-content/uploads/2022/07/convocation-NL-1150.pdf

1160 – 1170 https://www.enborddesoignes.be/wp-content/uploads/2022/07/convocation-NL-1160-1170.pdf