De verplichtingen van de huisdiereigenaar

Als eigenaar van een huisdier heb je niet alleen de verantwoordelijkheid om voor je dier te zorgen, maar ook om te voldoen aan enkele wettelijke verplichtingen. Welke zijn die eigenlijk?


Basisbehoeften verzorgen en leed vermijden

De verplichting van een huisdiereigenaar is om te zorgen voor de basisbehoeften van het dier, zoals voedsel, water, onderdak en verzorging. Dit betekent dat je het dier op regelmatige tijden eten en water moet geven. Het voedsel moet ook aangepast zijn aan de leeftijd en de gezondheidstoestand van het dier.
Tevens dien je voor je huisdier een comfortabele en veilige plek te voorzien. Een plek waar het tot rust kan komen en zich veilig voelt.
Dit houdt ook in dat je voor de algemene conditie van je huisdier (vacht en nagels) zorgt, regelmatig de dierenarts bezoekt en het preventief behandelt tegen parasieten en wormen.
Als huisdiereigenaar dien je ook te vermijden dat het dier fysiek of emotioneel leed ondervindt. Dit omvat het verbod op het slaan of mishandelen van je dier, evenals het verbod op het houden van je dier in slechte omstandigheden, zoals een te kleine of vuile huisvesting. Je dieren langdurig alleen laten zonder toezicht is evenmin toegelaten.


Registreren en identificeren

Een andere verplichting voor huisdiereigenaren is het registreren en identificeren van je hond of kat met behulp van een microchip. Dit helpt bij het terugvinden van verloren geraakte dieren en maakt het gemakkelijker om de eigenaar te identificeren. De registratie gebeurt bij de dierenarts door het inbrengen van een chip waarvan het nummer is vermeld in het paspoort van het dier. De gegevens zijn toegankelijk op DOGID.BE en CATID.BE. Aarzel niet om te vragen om je gegevens openbaar te maken om het zoeken in geval van verlies te vergemakkelijken.
Het chipnummer komt ook voor in het voor honden en katten verplichte Europese paspoort.

Voor katten geldt een bijkomende verplichting, meer bepaald dat je ze moet laten steriliseren. Dit is thans steeds verplicht, behoudens enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer je een door de dienst Dierenwelzijn erkende kweker bent.


Nieuwe gezelschapsdieren

Wens je een minder alledaags huisdier in huis te halen, check dan eerst de positieflijst voor zoogdieren en reptielen. Enkel specimens die op de lijst voorkomen mag je vrij houden. Dieren die een gevaar voor de mens kunnen vormen, bijvoorbeeld omdat ze agressief of giftig zijn, staan niet op de lijst.
Elk Gewest heeft zijn eigen lijsten die zijn opgesteld naar gelang van de complexiteit van het houden van bepaalde soorten.
Wetenschappers, dierenrechtenorganisaties en andere professionals zijn het erover eens dat er voldoende kennis bestaat over het natuurlijk gedrag en de basisbehoeften van de dieren die op deze lijst staan.


Openbare veiligheid, rust en gezondheid

Tot slot moeten huisdiereigenaren verantwoordelijkheid nemen voor het gedrag van hun dier en er zorg voor dragen dat het dier geen overlast veroorzaakt voor anderen. Dit omvat bijvoorbeeld het opruimen van uitwerpselen en het voorkomen van lawaai- en geurhinder.
Een riem moet altijd worden gedragen, behalve in hondenvrije zones of in zones waar vrij wandelen specifiek is toegestaan. Als je hond geneigd is te bijten, moet een muilkorf worden gedragen. In sommige gemeenten is muilkorven verplicht voor alle honden van een bepaalde soort, zelfs als ze niet bijzonder agressief zijn. Vraag de lokale overheid waar je loopt om informatie.


Verplichtingen en sancties

Niet-naleving van de verplichtingen inzake dierenwelzijn wordt bestraft met gevangenisstraffen en boetes tot enkele tienduizenden euro’s, afhankelijk van het geval. Er is ook voorzien in dwangmaatregelen zoals het opleggen van maatregelen of de inbeslagneming van het dier, afhankelijk van de ernst van het geval.

Wat de openbare orde betreft kunnen de administratieve boetes oplopen tot enkele honderden euro’s en kan de burgemeester elke nuttige maatregel opleggen om de openbare orde te voorkomen of te herstellen. Deze maatregelen kunnen gaan van de verplichting om een muilkorf te dragen tot de inbeslagname van het dier.

Vanuit burgerrechtelijk oogpunt kan de Vrederechter je oproepen na herhaalde inbreuken op de burenrust en nadien een vonnis vellen met verstrekkende gevolgen, zoals het verminderen van het aantal dieren.


Conclusie

In België zijn de eigenaars en verantwoordelijken van huisdieren verplicht hun dieren te verzorgen, ervoor te zorgen dat ze niet lijden en dat ze geen gevaar vormen voor de openbare orde of de rust in de buurt.

© Secunews – https://www.secunews.be