Een gratis diefstalpreventieadvies op jouw maat

Je kan je huis of appartement met heel eenvoudige ingrepen zonder grote kosten beter beveiligen. De diefstalpreventieadviseur van je politiezone of gemeente geeft je praktische en objectieve tips om inbraak te voorkomen.

Welke meerwaarde kan een diefstalpreventieadviseur je bieden?

Deze deskundige komt aan huis om een veiligheidsdiagnose te stellen. Vervolgens geeft hij je nauwkeurig en vertrouwelijk advies om het risico op inbraak in je woning tot een minimum te beperken. Zijn advies is altijd neutraal, objectief en volledig gratis. Je bent uiteraard vrij om zijn advies al dan niet op te volgen.
Diefstalpreventieadviseurs zijn in feite ambtenaren in dienst van een gemeente of een politiezone. Ze hebben een speciale opleiding gevolgd, erkend door de FOD Binnenlandse Zaken. Ze zijn dus zeer deskundig op het vlak van inbraakpreventie. Bovendien hebben ze de nodige ervaring op het terrein.

Wat verstaan we onder preventiemaatregelen?

Inbraakpreventie begint bij het aankweken van een aantal goede gewoontes:
–  Doe altijd je ramen en deuren op slot, ook al ga je maar heel even weg.
–  Laat geen kostbare voorwerpen zoals laptop, smartphone of gps zichtbaar rondslingeren.
–  Geef het huis ook tijdens je afwezigheid een bewoonde indruk: laat af en toe lampen branden met behulp van tijdschakelaars en vraag de buren de rolluiken of gordijnen af en toe te openen en te sluiten.
–  Registreer de serienummers of andere gegevens van je waardevolle voorwerpen.
Deze maatregelen zijn eenvoudig te nemen en kosten niets.

Om alle diefstalpreventie-adviezen nog eens rustig na te lezen surf je gewoon naar https://www.besafe.be/nl/diefstal/inbraakpreventie   

Vraag bij je lokale politie of bij de gemeente om inlichtingen

• Op de website van je plaatselijke politie of gemeente kun je de beschikbare diensten raadplegen en contact opnemen met de diefstalpreventieadviseur(s). Ook je wijkinspecteur kan je meer informatie over dit onderwerp geven.
• Je kunt deze inbraakbeveiligingsspecialisten vragen stellen, ze bij je thuis laten komen of een voorlichtingsbijeenkomst organiseren voor je buurt of vereniging.
• Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om je huis tijdens de vakantie te laten bewaken door de plaatselijke politie.

©Secunews – https://www.secunews.be