Grasmaaier, onkruidbrander en barbecue: wees voorzichtig!

Met de terugkeer van het mooie weer heb je zin om je tuin aan te pakken. Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van je benzinegrasmaaier, het opruimen van onkruid en het voorbereiden van je barbecue.

Thermische grasmaaier – met benzine

 • Vul het reservoir niet met benzine als het warm is. Door de warmte kunnen de benzinedampen gemakkelijk ontvlammen.
 • Gebruik benzine alleen als brandstof, nooit als reiniger of ontvetter.
 • Bewaar benzine alleen in een goed gesloten, goed geëtiketteerde en speciaal voor dit doel ontworpen recipiënt.
 • Benzine is, zoals de meeste ontvlambare vloeistoffen, ook in kleine hoeveelheden gevaarlijk; giet ze niet over in een andere fles en stockeer ze niet.


Elektrisch gereedschap: bijzondere voorzorgsmaatregelen 
(1)

 • Netvoeding: Zorg ervoor dat de aansluitingen en verlengsnoeren in goede staat zijn en dat je vertrouwd bent met de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften. Koppel het toestel altijd los van het lichtnet voor reparatie- of schoonmaak.
 • Batterijvoeding: de batterijen moeten met de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen worden opgeladen en moeten uit het toestel worden verwijderd voor reiniging en technische ingrepen.


Onkruid veilig verwijderen

Om chemische onkruidverdelgers en -producten te vermijden kiezen steeds meer tuiniers voor onkruidbranders. Dit is een groenere techniek, maar het is ook riskanter. Pas op voor de directe omgeving van het te behandelen gebied. Het hanteren van de toorts vereist behendigheid om uitgedroogde planten en ontvlambare materialen te vermijden. Vermijd het gebruik van de onkruidbranders in de nabijheid van struiken, droge bladeren, heggen, tuinmeubelen en tuinhuis en blijf ver van gevels of je auto!  Wees bovendien bedacht op de wind die de vlam kan doen afbuigen of vonken doen overvliegen. Dat kan echt gevaarlijk zijn bij droog weer.

 • Let dus goed op de te behandelen zones en op de weersomstandigheden voordat je je onkruidbrander gebruikt.
 • Een emmer zand, een brandblusser of een tuinslang in de buurt hebben lijkt essentieel maar is misschien niet voldoende om een snelle uitbreiding van de brand te voorkomen.
 • Voorkom dat je jezelf verbrandt door aangepaste kleding (bij voorkeur gesloten leren schoenen en geen losse of brandbare kleding).
 • Bescherm plaatsen en planten die niet verbrand mogen worden of maak ze vooraf nat.
 • Controleer of er na het gebruik van de brander geen smeulende brand overblijft.

Beter nog, maar vermoeiender: gebruik een borstel, schraapmes of tuinklauw om onkruid te verwijderen tijdens droge periodes.


Is de barbecue in orde?

 • Voordat je je barbecue voor de eerste keer gebruikt moet je hem zorgvuldig inspecteren en controleren of hij in goede staat verkeert.
 • Verwijder zo nodig nesten, spinnenwebben of ander afval dat zich tijdens de winter heeft opgehoopt.
 • Controleer je grill nauwkeurig en zorg ervoor dat er geen vet of vetafzetting overblijft.
 • Controleer de stabiliteit en de toestand van de roosters en van de handgrepen.
 • Controleer of de gastoevoer bij je gasgrill en kijk of de aansluiting op de gasfles in goede staat is.
 • Gebruik een barbecue alleen buitenshuis.

Gebruik geen brandversnellers zoals spiritus om de barbecue aan te steken. De dampen kunnen ontvlammen en ernstige brandwonden veroorzaken.

© Secunews – https://www.secunews.be