Kandidaten-huurder: moeten registraties opnieuw bevestigen voor 25 april

Net als ieder even jaar zal Aan de Rand van Het Zoniënwoud op 31 maart 2022 een papieren formulier sturen om hun inschrijving te verlengen naar alle tenantkandidaten (waarvoor de OVM de referentie is).

De enige manier om een aanvraag te onderhouden is dit formulier in te vullen, alle gevraagde documenten bij te voegen en op tijd in te dienen (25 april).

Indien de aanvraag niet tijdig is voltooid of indien het antwoord onvolledig is, zal Aan de Rand van het Zoniënwoud helaas verplicht zijn om de afschrijving voort te zetten, die leidt tot verlies van anciënniteit en onmogelijkheid voor de kandidaat-huurder en de leden van zijn huishouden om, vóór zes maanden, opnieuw in te voeren. Een aanvraag voor accommodatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit is de reden dat we kandidaat-huurders al uitnodigen om zich het beste voor te bereiden op dit verzoek met de volgende tips:

1. Als u bent verhuisd of als uw gezinssamenstelling is veranderd, moet u de gemeente en Bord de Soignes zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. We zullen dan in het bezit zijn van de juiste informatie voor het verzenden van het formulier. Kandidaten-huurders die niet binnen 2 maanden na ontvangst van de verlengingsmail bij de gemeente een adreswijziging hebben gemeld wegens een ongeldig adres, worden helaas afgeschreven.

2. Iedere kandidaat-huurder kan reeds beginnen met het opstellen van de documenten die aan het formulier moeten worden gehecht door:

• Een nominaal bewijs van gezinsbijslagen voor alle afhankelijke kinderen.

• Een aanslagbiljet 2020 voor inkomsten voor 2019

OF

Elk bewijs van het huidige inkomen (3 laatste loonstroken + vakantiegeld, werkloosheidsbewijs, wederzijds pensioen, vooral als het na 2019 van kracht is, verklaring over de eer van het ontbreken van inkomen).

Dit is noodzakelijk voor de kandidaat-huurder, de persoon met wie hij getrouwd is, legaal samenwoont of feitelijk samenwoont en voor ieder ander volwassen lid dat niet afhankelijk is.

• als het huishouden één of meer leden omvat die van het leefloon genieten, een OCMW-verklaring voor elk lid.

• als het huishouden bestaat uit een persoon die gehandicapt blijkt te zijn, een recente verklaring (van maximaal februari 2022) van een officiële instantie die een invaliditeit van ten minste 66% heeft vastgesteld.

• als kandidaat-huurder is het in sommige gevallen mogelijk om prioriteiten te krijgen. Afhankelijk van de omstandigheden moeten sommige documenten in de onderstaande tabel ook worden verstrekt.

Als U ben…Dan moet U de volgende bieden …
Een huishouden waarvan de verhuurder de huur vroeg beëindigde.Een brief van de verhuurder in overeenstemming met wettelijke voorschriften
Slachtoffer van een overmacht, een natuurlijke of sociale ramp die resulteert in het onverwachte verlies van bezette woningen. Lijst van situaties is beschikbaar op de BGHM-websiteEen attest(s) om het bosrijke en onvrijwillige karakter van het verlies van huisvesting vast te stellen.
Een huishouden dat ten minste één persoon met een handicap omvat.Een certificaat van een erkende instantie die een permanente invaliditeit van ten minste 66% heeft vastgesteld.
Een huishouden dat ondermaatwoningen moet verlaten.Het decreet van de insalubriteit uitgegeven door de burgemeester of Het besluit om de huur te verbieden, uitgegeven door het Directoraat Regionale Huisvestingsinspectie, resulterend in de sluiting van de woning.
Onder dreiging van een kinderplaatsingsprocedure (gerelateerd aan de conditie van de huisvesting).Het attest van de rechter van de Jeugd of de directeur van de Jeugdhulp volgens het model dat op de website van de BGHM is gereproduceerd
Een huishouden met een of meer personen die gevangen zijn geweest, een ongeldige oorlog of weduwe.De verklaring(en) van de wettelijk bevoegde Belgische instantie.
Begunstigde na het einde van het recht op een huurtoeslag ingevolge de interventie van de regio in het kader van de geldende wetgeving (herhuisvestingstoelage).Het certificaat van het Gewest Brussel (Brussels huisvesting)
Een huishouden met ten minste één kind jonger dan 6 jaar dat loodvergiftiging/loodvergiftiging heeft.Het specifieke medische certificaat waaruit blijkt dat deze situatie zich voordoet in overeenstemming met het model dat u kunt vinden op de BGHM-website
Huurder van een ongeschikte eenheid van een vastgoedbedrijf voor openbare dienstverlening waarvan de aanvraag voor overdracht na een periode van één jaar onmogelijk of niet voldaan is.Het certificaat van uw woningbouwbedrijf volgens het model dat u kunt vinden op de website van de BGHM

3. Zodra het vernieuwingsformulier is ontvangen, moet het volledig worden ingevuld en ondertekend door alle grote leden van het huishouden.

Naast de bovengenoemde oorzaken kan een laatste reden tot straling leiden. Zo zullen ook kandidaten-huurders die de voorwaarden voor toegang tot sociale, gematigde of middelgrote woningen niet respecteren, worden uitgeschreven. In geval van twijfel kan iedere kandidaat-huurder die bij Aan de Rand van Het Zoniënwoud is geregistreerd, contact opnemen met de dienst die is gewijd aan 02 435 23 54 of een e-mail sturen naar ebds@ebds.brussels.