Waar vind ik informatie over mijn rechten?

Iedereen kan zich informeren over zijn meest fundamentele rechten bij advocaten en andere juridische professionals, kan kwalitatieve officiële websites raadplegen of juridisch advies krijgen, ofwel gratis ofwel tegen een zeer toegankelijke vergoeding.


Vrij toegankelijke plaatsen voor juridisch advies

Iedereen die met een juridische vraag of een vraag over een gerechtelijke procedure zit kan tijdens de openingsuren terecht in de griffies die de “kantoren” zijn van de vredegerechten en de rechtbanken en hoven (de openingsuren verschillen van rechtbank tot rechtbank). De griffiers zijn niet bevoegd om juridisch advies te verlenen, maar kunnen kostbare praktische informatie geven over de plaats waar de zittingen plaatsvinden, de manier om een gerechtelijke procedure op te starten of de kostprijs. 

Je kunt ook naar de permanenties van het Bureau voor Juridische Bijstand gaan dat is ingericht bij elke balie. Advocaten geven daar een eerste gratis advies, zonder inkomensvoorwaarden.
Als er echter een gerechtelijke procedure aanhanging moet worden gemaakt, moet er worden gecontroleerd of de rechtszoekende voldoet aan de financiële voorwaarden om gratis of gedeeltelijk gratis juridische bijstand te genieten, namelijk de bijstand van een pro deo-advocaat. Voor het arrondissement Brussel kan je deze website raadplegen: https://www.baliebrussel.be/rechtshulp/

Notarissen mogen ook een eerste gratis consultatie geven. Op https://www.notaris.be kan je een notaris voor jouw regio vinden. Hij geeft onder andere het eerste advies in het kader van een echtscheiding met onderlinge toestemming, hoederecht, de verkoop van een gebouw, huurproblemen, schenkingen of erfenissen.

In Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) kan je terecht met allerhande vragen. Het CAW begeleidt je onder andere rond persoonlijke of financiële problemen, maar ook rond praktische, administratieve en juridische vragen. Meer informatie vind je op de website https://www.caw.be/.


De officiële websites

Op het internet kan je ook heel wat informatie terugvinden, maar het is beter om de officiële websites te raadplegen om zeker te zijn dat de informatie betrouwbaar is. Dit zijn de voornaamste websites:

https://www.juridat.be: hier staan de adressen van de rechtbanken, de telefoonnummers van de griffies, maar ook de geldende Belgische wetgeving.

https://www.advocaat.be/nl: hier vind je de gegevens van alle advocaten die zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten in België.

https://www.prodeoadvocaat.vlaanderen/Contact/Bureau-Juridische-Bijstand: op deze website vind je de contactgegevens van de Bureaus voor Juridische Bijstand in Vlaanderen.

https://www.gerechtsdeurwaarders.be: idem voor gerechtsdeurwaarders

https://www.vlaanderen.be/agentschap-justitie-en-handhaving/justitie/justitiehuizen: op deze website vind je de adressen van de justitiehuizen in Vlaanderen en Brussel.

https://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar: deze officiële website bevat alle contactgegevens van erkende bemiddelaars in België.

https://economie.fgov.be/nl: op de websites van de Federale Overheidsdiensten kan je ook heel wat informatie terugvinden. Op de pagina van de FOD Economie vind je bijvoorbeeld informatie over energiepremies of consumptiesteun, maar ook advies in het kader van financiële oplichting.

https://justitie.belgium.be/nl: de website van de FOD Justitie geeft uitleg over de rechten en plichten, de nuttige spelers en procedures wanneer een burger slachtoffer of getuige is, wordt verhoord of aangehouden. Twaalf thema’s, waaronder “Personen en gezinnen” (bescherming van meerderjarigen), “Kinderen en jongeren” (adoptie), “Veiligheid en criminaliteit” (wapens, seksuele misdrijven) groeperen zo de noodzakelijke informatie voor een goed verloop van verschillende officiële stappen.

https://financien.belgium.be/nl/particulieren: op de website van de FOD Financiën vind je alle informatie over de belastingen.

https://www.test-aankoop.be/: op deze website vind je een telefoonnummer en een contactformulier. De juridische informatie die er wordt gegeven is heel betrouwbaar. Er werken, onder andere, veel advocaten voor Testaankoop om juridisch advies te verlenen.

Er bestaan natuurlijk nog andere websi

©secunews – https://www.secunews.be – Photo : ©pixabay